Stacks Image 382
Minna Mäkelä

Toimin Roihuvuoren salin vastaavana työntekijänä. Olen ammatiltani kuvataiteilija. Kuvataiteellisen tekemiseni keskiössä on lähestulkoon aina ihminen, jopa silloin kun teos esittää muodollisesti maisemaa. Koen olevani silloinkin ensisijaisesti kiinnostunut ihmisen suhteesta maailmaan. Enimmäkseen tekeminen on ihmettelyä erilaisten, minulle vielä avautumattomien arvoitusten äärellä.

Tutustuin joogaan ensimmäisen kerran hatha-joogan kautta. Raskausaikana harjoitus osoittautui oivalliseksi tavaksi hahmottaa uudelleen muotoutuvan kehoni rajoja. Astanga jooga tuli elämääni muutamia vuosia myöhemmin ja sillä tiellä kuljen edelleen. Tietoinen hengittäminen sekä harjoitukseen keskittyminen ovat olleet suuria opettajia olemaan enemmän läsnä hetkessä jota kulloinkin elän. Olen saanut matkallani harjoitella upeiden ja kyvykkäiden joogien avustamana joiden kaikkien oppeja kannan mukanani ja yritän parhaani mukaan siirtää eteenpäin.

Harjoituksen myötä olen kiinnostunut enemmän asanaharjoituksen puolista, missä koskettelen omaa suhdettani maailmaan tulemalla enemmän tietoiseksi ajatusteni ja tuntemuksieni tarkoitusperistä ja lähteistä. Usein harjoitus on samankaltaista ihmettelyä kuin kuvataiteellinen työskentelyni, mutta tämän ihmettelyn keskiössä on kehoni ja sen kautta pikkuhiljaa tutummaksi asettuva, mutta silti arvoituksellinen mieleni.

”You cannot control the waves, but you can lear how to surf on them” Sri Swami Satchidananda”


Stacks Image 385
Piritta Porthan

Ohjaan Moolassa hatha, yin- ja astangajoogaa sekä lasten tunteja ja toimin Roihuvuoren salivastaavana. Olen myös käynyt Moolan opettajakoulutuksen. Joogatieni alkoi paljon ennen fyysistä harjoitusta, kun henkinen maailma imaisi minut mukaansa. Kun pääsin ensimmäiselle astangajoogatunnilleni, tiesin heti, että jooga on minua varten. Astangaharjoitus oli tarpeeksi fyysinen korvaamaan muun liikunnan, ja kun fyysisyys yhdistyi henkiseen harjoitukseen, tarjoutui mahdollisuus tasapainoon ja tietoisuuteen. Astangajoogan myötä löysin hatha- ja yin-joogan, ja nyt harjoittelen ja opetan säännöllisesti näitä kaikkia. Joogan ohella suhtaudun intohimoisesti muun muassa kirjoittamiseen, jota ilokseni saan myös tehdä työkseni. Jokapäiväisen onneni lähde on äitiys ja oma perheeni.